Missie van die Kerk

Gered, Geseën, Gestuur

Ons missie is om almal met God in verbinding te bring om gesond te word, te groei en by te staan op die
pad deur die lewe.

Birth of Jesus / Geboorte van Jesus

Birth of Jesus / Geboorte van Jesus

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.

The Baptism of Jesus / Jesus se Doop

The Baptism of Jesus / Jesus se Doop

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.

Calling / Roeping

Calling / Roeping

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.

Feet Washing / Voetewassing

Feet Washing / Voetewassing

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.

Gethsemane / Getsemane

Gethsemane / Getsemane

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.

Crucifixion / Kruisiging

Crucifixion / Kruisiging

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.

Resurrection / Opstanding

Resurrection / Opstanding

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.

Doubting Thomas / Ongelowige Tomas

Doubting Thomas / Ongelowige Tomas

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.

Pentecost / Pinkster

Pentecost / Pinkster

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.

Revelation 3:20 / Openbaring 3:20

Revelation 3:20 / Openbaring 3:20

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.

Second Coming / Wederkoms

Second Coming / Wederkoms

Artwork inspired by He Qi. Painting by Dietrich Berner.